IGUANASOFTWARE.EU

Idź do spisu treści

Menu główne

IGUANASOFTWARE.EU jest nową odsłoną polskiej firmy zajmującą się projektowaniem stron internetowych, która po raz pierwszy została zarejestrowana w 2003 roku w Rzeszowie.

IGUANASOFTWARE.EU jest jednocześnie wsparciem informatycznym dla dwóch du
żych przedsięwzięć związanych z promocją sportu połączonego z górskimi wędrówkami oraz odpowiada za serwis informacyjny.

Poza tym IGUANASOFTWARE.EU jest niezależnym serwisem który oferuje:

1. Komputerowe SOS czyli wsparcie na miejscu i online dla użytkowników, którzy mają do czynienia z problemami związanymi ze sprz
ętem i oprogramowaniem.

2. Kursy informatyczne - online (przygotowujemy kursy, które będą prowadzone stacjonarnie) z języków programowania, nowych technologii itd.

3. NOWA USŁUGA - kursy z języków obcych online z
: Angielskiego (wszystkie poziomy), Rosyjskiego (dla poczatkujących i średniozaawansowanych), Polskiego dla cudzoziemców (wszystkie poziomy)

4. Projektowanie i programowanie stron internetowych (w przygotowaniu)
***ENGLISH***


GUANASOFTWARE.EU is a new incarnation of Polish webdeveloping firm which has been registerd
for the first time in 2003 in Rzeszow south-east Poland.

IGUANASOFTWARE.EU is simultaneously IT support for two large enterprises related with
promotion of sport with trekkings in moutains and conducting news service.

Besides IGUANASOFTWARE.EU is acting as independent service which offers:

1. Computer SOS i.e. online and onsite support for users who face problems with hardware and software

2. IT courses - online (organized onsite in preparation) from programming languages, new technologies and so on.

3. NEWS SERVICE - Online language courses from: English  (all levels), Russion  (for beginners and intermediate), Polish  for foreigners (all levels).

4. Web developing (in preparation)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego